Разликата между AI, Machine Learning, Deep Learning и Data Science

От Kristiyan Katsarov
Kristiyan Katsarov
Публикувано октомври 19, 2019

Ако сте учен, занимаващ се с оценка на данни, инженер по машинно обучение, специалист по AI (изкуствен интелект) или каквото и да било друго, в даден момент в професионалната ви кариера, най-вероятно сте се сблъсквали с поне един мениджър, който не разбира разликите между някои от изброените в заглавието понятия. Вероятно сте се опитвали по някакъв начин да обясните на вашият така или иначе вече объркан мениджър, без да използвате технически жаргон, но безуспешно. Е, вече може да си отдъхнете, защото по-долу ще опишем как да обясните на средното и по-висше ръководство тези понятия, така че да ви разберат!

Какво представлява Data Science (Наука за данни)

Науката за данни “R” (R Data Science) включва анализ на данни. Това е важен компонент от набора от умения, необходими за много работни места в тази сфера. Но това не е единственото необходимо умение. Те играят важна роля в разработването и създаването на четири взаимосвързани области.

  • Архитектура на данните (Data Architecture)
  • Събиране на данни (In data acquisition)
  • Анализ на данни (Data Analysis)
  • Архивиране на данни (In data archiving)

Какво представлява Machine Learning (Машинно обучение)

Машинното обучение представлява част от изкуствен интелект, който участва в създаването на алгоритми, които могат да се променят сами, без човешка намеса, която да спомага за досигането до желаните резултати – като се „храни“ от структурирани данни.

Научете разликата между Big Data, Machine Learning, Deep Learning и Data Science

Подмножество от машинно обучение, при което се създават алгоритми, които функционират подобно на тези в машинното обучение, но съществуват многобройни слоеве от тези алгоритми – като всеки предоставя различна интерпретация на данните, от които се храни. Такава мрежа от алгоритми се нарича „изкуствена невронна мрежа“, наречена така, понеже функционирането й е вдъхновение, или може дори да се каже – опит за имитация на функцията на човешките невронни мрежи, присъстващи в мозъка.

Всяка задълбочена невронна мрежа се състои от три типа слоеве:

  • Входящ слой
  • Скрит слой
  • Изходен слой

Какво представлява AI (Изкуствен интелект)

Изкуственият инелект е едно много широко понятие. То е „опит“ компютрите да се „накарат да мислят“ като човешки същества. Нещо повече, всяка техника, код или алгоритъм, който позволява на машините да се развиват. Поведението също спада към тази категория.

Трябва да сме наясно, че системата „изкуствен интелект“ може да бъде проста толкова, колкото софтуер, който играе шах. Няма значение колко сложна е системата, изкуственият интелект е само в началния си стадий.

Каква връзка има Data Science (Науката за данните) с AI, ML, DL?

Науката за данните е интердисциплинарна област, която притежава умения, използвани в най-различни области, като статистиката, машинното обучение, визуализация и др. Това е общ процес и метод, който анализира и манипулира данните. Също така, дава възможност да се открие смисъл и подходяща информация от голям обем данни. Това ни позволява да използваме данните за взимане на ключови решения в бизнеса, науката, технологиите, та дори и политиката.

Data Science, Machine Learning, Deep Learning и AI, са едни от най-търсените области в индустрията в момента. Комбинация от правилните умения и практически опит могат да ви помогнат да си осигурите здрава кариера в тези тенденциозни области.